Trang chủ – Dự án miền bắc

Trang chủ

[ux_slider]

[ux_banner height=”480px” bg=”511″ bg_size=”original” bg_pos=”48% 44%”]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”480px” bg=”513″ bg_size=”original” bg_pos=”62% 68%”]

[/ux_banner]

[/ux_slider]
[section label=”Giới thiệu – Nổi bật” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” padding=”20px” margin=”0px”]

[row style=”large” col_style=”divided” h_align=”center”]

[col span=”8″ span__sm=”12″]

[title text=”Dự án nổi bật” tag_name=”h4″ icon=”icon-star-o”]

[blog_posts style=”default” type=”masonry” width=”full-width” columns=”2″ columns__md=”1″ ids=”183,532″ show_date=”false” excerpt_length=”50″ comments=”false”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[title text=”Tin tức nổi bật” tag_name=”h4″ icon=”icon-star-o” size=”88″ link=”https://www.duanmienbac.com.vn/category/tin-tuc/”]

[divider align=”center” width=”100%” height=”10px” margin=”0.2em” color=”rgb(255, 255, 255)”]

[blog_posts style=”push” type=”row” width=”full-width” columns=”1″ columns__md=”1″ cat=”1″ show_date=”false” excerpt=”false” excerpt_length=”18″ comments=”false” image_height=”0px” image_width=”0″ text_align=”left” text_size=”xsmall” text_padding=”10px 0px 15px 0px”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Bài viết Chung Cư” padding=”1px”]

[title style=”center” text=”Dự án chung cư” icon=”icon-menu” margin_top=”0px” link_text=”Xem thêm” link=”https://www.duanmienbac.com.vn/chuyen-muc/chung-cu/”]

[tabgroup style=”outline” align=”center”]

[tab title=”All”]

[blog_posts style=”normal” type=”row” columns__md=”1″ depth_hover=”2″ cat=”16″ title_size=”large” readmore=”Xem chi tiết” readmore_style=”underline” show_date=”false” excerpt=”false” excerpt_length=”31″ show_category=”label” comments=”false” image_size=”original” text_bg=”rgb(255, 255, 255)” text_padding=”0px 0px 0px 0px”]

[row h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ margin=”0px 0px 0px 0px” align=”center”]

[button text=”Xem thêm dự án chung cư khác” letter_case=”lowercase” style=”outline” size=”small” radius=”99″ expand=”0″ icon=”icon-angle-right” link=”/chuyen-muc/chung-cu/”]

[/col]

[/row]

[/tab]
[tab title=”Nhà ở Thương mại”]

[blog_posts style=”normal” type=”row” columns__md=”1″ depth_hover=”2″ cat=”19″ title_size=”large” readmore=”Xem chi tiết” readmore_style=”underline” show_date=”false” excerpt=”false” excerpt_length=”31″ show_category=”label” comments=”false” image_size=”original” text_bg=”rgb(255, 255, 255)”]

[row h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ margin=”0px 0px 0px 0px” align=”center”]

[button text=”Xem thêm dự án thương mại khác” letter_case=”lowercase” style=”outline” size=”small” radius=”99″ expand=”0″ icon=”icon-angle-right” link=”/chuyen-muc/chung-cu/thuong-mai/”]

[/col]

[/row]

[/tab]
[tab title=”Nhà ở Xã hội”]

[blog_posts style=”normal” type=”row” columns__md=”1″ depth_hover=”2″ cat=”20″ title_size=”large” readmore=”Xem chi tiết” readmore_style=”underline” show_date=”false” excerpt=”false” excerpt_length=”31″ show_category=”label” comments=”false” image_size=”original” text_bg=”rgb(255, 255, 255)”]

[row h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ margin=”0px 0px 0px 0px” align=”center”]

[button text=”Xem thêm dự án NOXH khác” letter_case=”lowercase” style=”outline” size=”small” radius=”99″ expand=”0″ icon=”icon-angle-right” link=”/chuyen-muc/chung-cu/nha-o-xa-hoi/”]

[/col]

[/row]

[/tab]
[tab title=”Tái đinh cư”]

[blog_posts style=”normal” type=”row” columns__md=”1″ depth_hover=”2″ cat=”21″ title_size=”large” readmore=”Xem chi tiết” readmore_style=”underline” show_date=”false” excerpt=”false” excerpt_length=”31″ show_category=”label” comments=”false” image_size=”original” text_bg=”rgb(255, 255, 255)”]

[row h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ margin=”0px 0px 0px 0px” align=”center”]

[button text=”Xem thêm dự án Tái định cư khác” letter_case=”lowercase” style=”outline” size=”small” radius=”99″ expand=”0″ icon=”icon-angle-right” link=”/chuyen-muc/chung-cu/tai-dinh-cu/”]

[/col]

[/row]

[/tab]

[/tabgroup]

[/section]
[divider align=”center” width=”50%” margin=”0.5em” color=”rgb(153, 113, 1)”]

[section label=”Bài viết Liền kề Biệt thự” padding=”1px”]

[title style=”center” text=”Liền kề Biệt thự” icon=”icon-menu” link_text=”Xem thêm” link=”https://www.duanmienbac.com.vn/chuyen-muc/lien-ke-biet-thu/”]

[blog_posts style=”normal” type=”row” columns__md=”1″ depth_hover=”2″ cat=”17″ readmore=”Xem chi tiết” show_date=”false” excerpt=”false” excerpt_length=”30″ show_category=”label” comments=”false” text_bg=”rgb(255, 255, 255)”]

[row h_align=”center”]

[col span__sm=”12″ margin=”0px 0px 0px 0px” align=”center”]

[button text=”Xem thêm dự án liền kề biệt thự khác” letter_case=”lowercase” style=”outline” size=”small” radius=”99″ expand=”0″ icon=”icon-angle-right” link=”/chuyen-muc/lien-ke-biet-thu/”]

[/col]

[/row]

[/section]
[message_box bg=”296″ bg_color=”rgb(154, 91, 32)” padding=”36″]

[row v_align=”middle”]

[col span=”7″ span__sm=”12″]

Nhận thông tin và bảng giá các dự án bất động sản

Mọi dự án bạn cần, chúng tôi đều cung cấp ! Hãy cho chúng tôi biết nhu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ các nhu cầu đó. Xin cảm ơn !

[/col]
[col span=”5″ span__sm=”12″ align=”right”]

[button text=”Đăng ký ngay” color=”white” style=”outline” animate=”flipInY” icon=”icon-angle-right” link=”/lien-he/”]

[/col]

[/row]

[/message_box]
[section label=”Bài viết tin tức” padding=”1px”]

[title style=”center” text=”Tin tức” icon=”icon-menu” link_text=”Xem thêm” link=”https://www.duanmienbac.com.vn/chuyen-muc/tin-tuc/”]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px” margin=”-20px 0px 0px 0px” align=”center”]

[blog_posts style=”normal” type=”row” col_spacing=”small” columns=”1″ columns__md=”1″ cat=”1″ posts=”2″ show_date=”false” excerpt=”false” excerpt_length=”50″ comments=”false” image_height=”56.25%” text_align=”left”]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″]

[row_inner]

[col_inner span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px” margin=”10px 0px 0px 0px”]

[blog_posts style=”push” type=”row” width=”full-width” columns=”2″ columns__md=”1″ depth_hover=”2″ cat=”1″ posts=”12″ show_date=”false” excerpt_length=”20″ comments=”false” image_height=”0px” image_width=”0″ text_align=”left” text_size=”small” text_bg=”rgb(255, 255, 255)” text_padding=”20px 0px 17px 0px”]

[title text=”Thị trường bất động sản” tag_name=”h4″ icon=”icon-angle-right” size=”74″ link_text=”Xem thêm” link=”https://www.duanmienbac.com.vn/chuyen-muc/tin-tuc/”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Left” bg_color=”rgb(193, 193, 193)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”60px” border=”1px 0px 1px 0px”]

[row style=”large” v_align=”middle”]

[col span=”6″ divider=”0″ align=”left”]

[ux_banner height=”293px” bg=”308″ bg_size=”original”]

[/ux_banner]

Trên con đường trở thành một nhà môi giới chuyên nghiệp, việc nắm rõ những kiến thức và thông tin về thị trường cũng như đưa ra dự đoán về những biến động sẽ xảy đến trong tương lai là một kỹ năng vô cùng quan trọng…

Chúng tôi “Tạo lập các giá trị thịnh vượng” cho khách hàng.

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”left”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Team” visibility=”hidden”]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[team_member img=”459″ name=”Tùng Nguyễn” title=”Founder, Admin, Mentor” image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

Hotline: 0973 74 6861 – 0904 559 456
Email: ads.tungnx@gmail.com

[/team_member]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[team_member name=”Ola Nordmann” title=”Mentor” image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

Hotline: 0904 559 456
Email: …..@gmail.com

[/team_member]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[team_member name=”Ola Nordmann” title=”Mentor” image_height=”100%” image_width=”80″ image_radius=”100″]

Hotline: 0904 559 456
Email: …..@gmail.com

[/team_member]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Đối tác” padding=”5px”]

Đối tác

[row]

[col span__sm=”12″]

[blog_posts style=”normal” columns=”5″ slider_nav_style=”simple” slider_nav_position=”outside” cat=”26″ posts=”15″ title_style=”uppercase” show_date=”false” excerpt=”false” comments=”false” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)” text_size=”xsmall” text_padding=”0px 0px 0px 0px”]

[/col]

[/row]

[/section]
[divider align=”center” width=”100%” height=”5px” margin=”0.5em” color=”rgb(153, 113, 1)”]